زیست‌شناسان توانستند باکتری‌های روده‌ای که توانایی حس کردن کولیت روده در موش را دارند، مهندسی کنند