جانداران جهانحیواناتدستاورد زیستیزیست شناسی و طبیعت

نقش لاک پشت های دریایی در سلامت اکوسیستم اقیانوسی

لاک پشت های دریایی نقش به سزایی در سلامت اکوسیستم های دریایی و اقیانوسی دارند. از جمله این نقش ها می توان به بقاء چرخه انرژی، انتقال مواد غذایی از اقیانوس به ساحل و … نام برد که در ادامه به توضیح این موارد پرداخته می شود.

لاک پشت های دریایی موجود در اقیانوس های جهان شامل:

flatback (Natator depressus), green (Chelonia mydas),hawksbill (Eretmochelys imbricata), Kemp’s ridley (Lepidochelys kempii), leatherback  (Dermochelys coriacea),loggerhead (Caretta caretta) and olive ridley (Lepidochelys olivacea

لاک پشت های دریایی سبز(Green Sea Turtles) با تغذیه علف دریایی تولید را در بستر علف های دریایی(sea grass beds) افزایش می دهند. عدم چرای این موجود سبب رشد بیش از حد علف های دریایی و مانعی برای عبور جریانات و در نهایت محلی مناسب برای رشد لجن می شوند. لاک پشت های منقارعقابی (Hawksbill Sea Turtles) با دهان منقار مانند خود از اسفنج های دریایی تغذیه می کنند. ادامه ی این روند، سبب تغییر ترکیب گونه اسفنج ها در صخره های مرجانی می شود. بدون وجود این گونه، اسفنج های دریایی بر جوامع مرجانی مسلط می شوند و رشد مرجان ها کاهش می یابد. لاک پشت های دریایی مواد مغذی را با حمل بارناکل ها، جلبک ها و سایر موجودات epibionts به ماهی ها و میگو ها نقدیم می کند. لاک پشت پشت چرمی leatherback sea turtles)) ( بزرگترین لاک پشت دریایی ) از عروس دریایی تغذیه می کند. عدم شکار ان باعث غالب شدن عروس دریایی نسبت ماهیان و اسیب به تخم و لارو ماهیان توسط عروس دریایی می شود. همانطور که می دانید لاک پشت های دریایی در هنگام اماده شدن برای تخم گذاری به سمت ساحل تپه های شنی حرکت می کنند و تخم های خود را در لابلای خاک شن ها می گذارند. این عمل می تواند مواد مغذی خاک ان منطقه مثل  ( N , K , P ) توسط تخم های بارور نشده تامین شود و از طرفی می تواند سبب رشد پوشش گیاهی و تثبیت خاک ان منطقه شود.

با ذکر این مزایا در می یابیم که لاک پشت های دریایی در جهت سلامت اکوسیستم ها و تعادل در شبکه ی غذایی عامل مهمی محسوب می شوند. اما امروزه می بینیم که با صنعتی شدن و دخالت انسان ها در طبیعت، الودگی هوا و اب دریا، تغییر اقلیم، اب و هوا و ماهیگیری تجاری که سبب اسیب و مرگ این جانور و تخریب زیستگاه ان ها می شود، مانع سلامت اکوسیتم های دریایی و اقیانوسی می شود. درنهایت باید برای جبران کاهش جمعیت لاک پشت های دریایی تمهیداتی بکار گرفته شود. ازاقدامات پیشنهادی می توان به کنترل صید تجاری و عدم اسیب به لاک پشت های دریایی حین صید، حفاظت از زیستگاه زندگی این جانور و ایجاد یک کمیته برای احیای جمعیت لاک پشت های دریایی اشاره کرد.

رحیمه خاوری

Source link

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Free WordPress Themes
بسته

Adblock شناسایی شد

لطفا با غیرفعال کردن "مسدود کننده تبلیغ" خود ما را حمایت کنید.