لاکپشت های دریایی از انجا که گروموزوم X و یا Y ندارند، جنسیتشان توسط محیط تعیین میشود

Free WordPress Themes
بسته

Adblock شناسایی شد

لطفا با غیرفعال کردن "مسدود کننده تبلیغ" خود ما را حمایت کنید.