محققین جوان ایرانی با استفاده از نانوتیوپ های کربنی تحریک الکترومغناطیسی شده قادر به تحریک کنترل شده ی سلول های سرطانی شدند که در مباحث تشخیصی و درمانی سرطان کاربرد دارد

Free WordPress Themes
بسته

Adblock شناسایی شد

لطفا با غیرفعال کردن "مسدود کننده تبلیغ" خود ما را حمایت کنید.